Mladí hasiči

Drahotěšice

Specializace

 pruvodce specializace

 AjtakAjťák

– prokáže znalosti práce na PC

– dokáže vysvětlit základní práci s PC, klávesové zkratky

– dokáže pracovat se základními programy a zpracuje v nich závěrečnou práci na dané téma

 EkologEkolog

– zná vodní toky a stavby, funkci ekosystému a lesů

– orientuje se v ochraně přírody

 EkonomEkonom

– umí zapsat příjmy od členů kolektivu, vysvětlit, proč je nutné evidovat příjmy a výdaje

– ví, co to jsou prvotní a druhotné doklady, jak vypadá paragon a zná jeho náležitosti

– ví, k čemu slouží dodací list a co má obsahovat, jak vyplnit jednoduchý příjmový a výdajový doklad, vypsat poštovní poukázku typu „C“ a poslat peníze poštou

– ví, co má udělat s poškozenou bankovkou a ví, jak se určuje její hodnota, co jsou valuty a zná zásady ochrany před odcizením a poškozením majetku

– umí majetek uskladnit

– zná 5 způsobů úpravy jídel doma i v přírodě

– zná zásady správného stolování

– zná způsoby obživy z přírodních zdrojů

– určí v přírodě 10 druhů rostlin, které se mohou použít k přípravě jídel

– ovládá zásady hygieny

KutilKutil

– umí přišít knoflík a zalátat ponožku

– zhotoví nejméně 3 modely (zbrojnice, techniky, ohniště apod.)

– umí zatlouci hřebík a zacházet s pilou

– dovede opracovat samorost

– umí zabalit balíček a odeslat ho poštou

PruzkumnikPrůzkumník

– umí se orientovat podle mapy

– ovládá topografické značky

– umí se správně obléci, maskovat a pohybovat v terénu

– ovládá nejméně 3 druhy tajného písma

– určuje světové strany podle přírodních jevů

– zná 15 zvířat a 5 jejich stop

– přenocoval sám v přírodě

Spojka Spojka

– umí morseovu abecedu, českou hláskovacíí abecedu a ovládá signalizaci

– zná zvukové signály použivané v ČR, ví jak se zachovat, když zazní a co znamenají

SpolecnikSpolečník

– zná základní pravidla společenského chování a odpovídajícím způsobem jedná v rodině, v oddíle i ve společnosti

– umí uvítat hosty doma, v klubovně i na táboře, zná základní pravidla podávání pokrmů a nápojů

– zvládá základy společenských tanců

– zná alespoň 5 společenských her

 StrelecStřelec

– umí bezpečně zacházet se vzduchovkou a zná její údržbu

– zasáhne 3x míčkem z 5 hodů cíl o ∅ 3 m vzdálený 15 m;

– při střelbě ze vzduchovky sestřelí vleže na vzdálenost 10 metrů z deseti ran alespoň 7 špalíčků

– zná bezpečnostní předpisy při střelbě

 TabornikTáborník

– umí postavit stan

– umí zacházet s nožem, sekerou a pilou

– ví jak správně uložit věci v batohu

– zná obsah krabičky poslední záchrany

– umí postavit 5 druhů ohnišť a zahladit po nich stopy

– pozná zvířata a dokáže o nich říci základní informace

– zná a umí použít pochodové značky

 ZdravotnikZdravotník

– zná zásady správné výživy, rizika návykových látek

- umí ošetřit různá poranění

– zná úlevové polohy souvisící s poskytováním první pomoci

– zná postupy při improvizovaném odsunu zraněného

– zná obsah zdravotnické brašny

– zná zásady hygieny

– ovládá obvazové techniky