Mladí hasiči

Drahotěšice

Disciplíny Plamen

 
Požární útok
Požární útok provádí sedmičlenné družstvo. Úkolem je sestavení přívodního, dopravního a útočného vedení, kterým je dopravena voda od kádě až k terčům. Přívodní vedení je tvořeno sacím košem a dvěma savicemi. Od motorové stříkačky pokračuje dopravní vedení složené ze dvou hadic B a rozdělovače. Útočné vedení představují dva páry hadic C a dvě proudnice. Stříká se na plechovky nebo nástřikové terče. Kategorie mladších má dospělého strojníka a sešroubované savice.

 

Požární útok CTIF
Účastní se 8 členů a velitel, jednotliví soutěžící jsou označeni číslem a mají pevně přidělené úkoly. Velitel překoná vodní příkop, bariéru, tunel a lavičku a dohlíží na provádění pokusu zbytkem družstva. Jedna čtveřice soutěžících roztahuje přes překážky hadicové vedení a poté váže uzle. Druhá čtveřice plní pomocí džberových stříkaček terče a poté přiřazuje technické prostředky. Pokus končí nástupem celého družstva na konci dráhy.

 

Štafeta 4x60m
Za družstvo startují dvě čtyřčlenné štafety. Každý úsek je dlouhý 60 m. Soutěžící v prvním překonává kladinu, ve druhém bariéru nebo břevno, ve třetím přenáší prázdný hasicí přístroj a ve čtvrtém zapojuje hadicové vedení tvořené rozdělovačem, dvěma hadicemi C a proudnicí. Bariéra vysoká 1,5 m na druhém úseku je určena pro chlapce ze starší kategorie, ostatní překonávají 80 cm břevno.

 

Štafeta CTIF
Závodí devět členů družstva. Dráha je 400 metrů dlouhá a má devět úseků s následujícími překážkami či úkoly: žebříková stěna, volný běžecký úsek, přenášení hadice v nosiči, volný běžecký úsek, podlezení latě vysoké 80 cm, přeskok latě vysoké 60 cm, přenášení hasicího přístroje, volný běžecký úsek, roztažení hadicového vedení (rozdělovač, 2 hadice C, proudnice).

 

Štafeta požárních dvojic
Jednu štafetu provádí čtyři členové družstva a velitel, který může být společný pro dvě štafety. Obíhací meta je vzdálena 35 m od startu. Jako první obíhá metu velitel. Když doběhne zpět na start, vybíhá první dvojice, která rozvine hadici C s proudnicí, oběhne metu a vrací se ke startu. Po ní vybíhá druhá dvojice, jejímž úkolem je hadici opět sbalit do kotouče a donést ji za startovní čáru.

 

Závod požárnické všestrannosti
Závodí pětičlenné hlídky. Na přibližně dvoukilometrové (mladší) nebo tříkilometrové (starší) trati označené fáborky je umístěno šest kontrolních stanovišť. První stanoviště je střelba ze vzduchovky na dřevěné špalíky, u mladších s oporou. Dalším stanovištěm je určování mapových značek a orientace mapy, u starších pak měření azimutu. Určování technických značek a vhodných hasebních látek. Uzlování. Základy první pomoci. A překonání vodorovného lana.

 

Běh na 60 m s překážkami
Jedná se o přebor jednotlivců, disciplína je nepovinná. Závodník nejprve překoná bariéru případně břevno, uchopí dvě hadice C, s nimi překoná kladinu, napojí hadice k rozdělovači, připojí proudnici a proběhne cílem. Odměnou dobrým účastníkům této disciplíny jsou odznaky výkonnostních tříd mladých hasičů.