Mladí hasiči

Drahotěšice

Odznaky odborností

Kronikář

– nejméně půl roku pečuje o kroniku kolektivu

– zná základní fakta o historii hasičstva v Čechách a na Moravě i v místě, kde působí jeho kolektiv MH

– získává dokumentační materiál, který využívá k propagaci hasičstva a hnutí mládeže

Preventista nebo preventista junior

– zná hlavní příčiny vzniku požáru

– zná telefonní čísla tísňového volání

– zhotoví a použije nejméně 3 plakáty s námětem požární ochrany

– umí vyhledat požární závady

Strojník nebo strojník junior

– zná použití jednoduchých hasebních prostředků a ručních hasicích přístrojů

– prokáže znalost práce s hydrantem a hydrantovým nástavcem

– umí odhadnout vzdálenost a výškové rozdíly

– dovede obsluhovat stroj PS 12 pod dohledem dospělého

Cvičitel

– je nositelem odbornosti preventista a strojník

–dokáže zorganizovat nástup kolektivu a podat hlášení

– je pomocníkem vedoucího při práci s kolektivem

– prokáže znalost vázání uzlů a smyček

Instruktor

– je nositelem odbornosti cvičitel

– zná hlavní základy pedagogiky a psychologie, bezpečnosti práce a základy zdravovědy.

– zná základní dokumentaci kolektivu

– má rozšířené znalosti Směrnice hry Plamen

Velitel

– je nositelem odbornosti cvičitel

– ovládá požární signalizaci (zvukovou, optickou, lanem)

– zná základní zásady průzkumu

– zná práva a povinnosti velitele při zásahu

– umí základní cviky s nářadím podle cvičebního řádu (nejméně tři)